Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van de Wieken bestaat momenteel uit de volgende leden:

 

Laurens van Harten  (vertegenwoordiger ouders)

Danny de Graaf        (vertegenwoordiger ouders)

Robert Kluytmans     (vertegenwoordiger ouders)

Rick de Windt           (vertegenwoordiger team)

Inge Brohm              (vertegenwoordiger team)

Sofie Walraven         (vertegenwoordiger team)

 

Ria van Gerven is de vertegenwoordiger van het team in de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting leijestroom. Er is momenteel een vacature voor de vertegenwoordiger van de ouders in de GMR.

De directeur van de basisschool, Willem Leermakers, is adviserend lid in de MR en treedt ook op als bestuursvertegenwoordiger. Omdat deze vergaderingen in principe openbaar zijn, kunt u als ouder ook bij de vergaderingen van de medezeggenschaps-raad aanwezig zijn. Aankondigingen van de vergaderingen kunt u op de schoolkalender en in de nieuwsbrief vinden.

De MR is per mail te bereiken : mr@dewieken.com