Oudervereniging

De oudervereniging vertegenwoordigt de ouders van De Wieken, zowel binnen als buiten de school. Ze neemt initiatieven en organiseert verscheidene evenementen op school. Ook verleent zij hand- en spandiensten bij diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten.  Zij vergaderen een keer per maand (zie de data op de schoolkalender). Een keer per jaar is er een algemene ledenvergadering.

 

De leden van de oudervereniging zijn:

Voorzitter:                   Birgitte de Jong

Secretaris:                  Marieke Bergman

Penningmeester:        Jeroen van Dijk

Leden:                         Yvonne van Liebergen, Sytske Stam,

                                    Susan Fahrenfort, Jolanda Bekkers en Ellen van Tuyl.

 

Namens het team maken juf Diana van de Broek en meneer Wil van de Wetering deel uit van de oudervereniging.

De oudervereniging is per mail te bereiken : oudervereniging@dewieken.com